Škody na majetku

Škoda na majetku je pro poškozeného spojená nejen s reálnou ztrátou jmění, např. poškození automobilu, ale také – v případě majetku souvisejícího s provozováním podnikání – se ztrátou výnosů a příjmů. Další problémy způsobují poškozeným pojistitelé, kteří se vyhýbají odpovědnosti, krátí částky odškodnění a odkládají jejich výplatu.

Salvum dbá na to, aby likvidace škody na majetku pojišťovnou byla pro Vás výhodná, a v situaci, když Vám bylo vyplaceno krácené odškodnění, Vám pomůžeme získat dodatečné peníze. Nabízíme podporu v každé etapě boje o Vám příslušející práva. Radíme, pomáháme zkompletovat dokumentaci, analyzujeme rozhodnutí pojistitele, zapůjčíme náhradní vozidlo po dobu opravy. V případě kráceného odškodnění nabízíme doplatek v rámci odkupu nebo také zastupování před soudem.

Škody na majetku likvidujeme:

  • formou odkupu,
  • soudní cestou bez finančního vkladu,
  • soudní cestou s vlastním vkladem.

Krok za krokem

Krok 1

Kontaktujte nás telefonicky nebo e‑mailem.

Krok 2

Zašlete nám příslušné dokumenty: vyčíslení škody, rozhodnutí o přiznání odškodnění od pojistitele. Zanalyzujeme Váš případ a navrhneme možnosti spolupráce.

Krok 3

V závislosti na formě spolupráce dostanete peníze na ruku (odkup odškodnění) nebo teprve po vyhraném soudním procesu.

Krok 4

V žádném případě nenesete žádné riziko a žádné náklady.

Vaše výhody

Vaše nahlášení ověříme rychle a nezávazně.

Získáte záruku nejvyššího doplatku.

Vyberete-li odkup, získáte dodatečné peníze ihned.

Smlouvu podepíšeme na Vám vyhovujícím místě.

Dodatečné peníze získáte bez rizika ztráty již vyplaceného odškodnění.

Částku odškodnění zvýšíte beze ztráty času a nákladného soudního procesu.

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla odeslána!
Děkujeme, že jste se na nás obrátili, budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
© 2019 Salvum