Škody z dopravních nehod (Povinné ručení a Havarijní pojištění)

Pojišťovny ne vždy provádějí likvidaci škod z dopravních nehod v souladu s právními předpisy a náležitou pečlivostí. Podle statistických údajů dokonce až devadesát procent osob poškozených při nehodách nedostane odškodnění v plné výši z povinného ručení viníka nebo havarijního pojištění.

Salvum dbá na to, aby řidičům poškozeným nehodou bylo přiznáno odškodnění, jaké jim náleží. Pomáháme v každé etapě uplatňování svých nároků po nehodě: v okamžiku nahlášení škody, po zamítnutém odvolání a po výplatě kráceného odškodnění. Zdarma ověřujeme správnost rozhodnutí vydaných pojistitelem, a činnosti, které mají za cíl získat zpět nezohledněnou část, provádíme formou odkupu odškodnění nebo soudní cestou. Řešení přizpůsobujeme konkrétnímu případu a očekáváním poškozeného.

Škody z dopravních nehod likvidujeme:

  • formou odkupu,
  • soudní cestou bez finančního vkladu,
  • soudní cestou s vlastním vkladem.

Krok za Krokem

1
Kontaktujte nás telefonicky nebo e‑mailem.
2
Zašlete nám příslušné dokumenty: vyčíslení škody, rozhodnutí o přiznání odškodnění od pojistitele. Zanalyzujeme Váš případ a navrhneme možnosti spolupráce.
3
V závislosti na formě spolupráce dostanete peníze na ruku (odkup odškodnění) nebo až na základě vyhraného sporu.
4
Vyberete-li odkup a likvidaci bez vlastního vkladu, nenesete žádné riziko a žádné náklady.

Výhody

Vaše nahlášení ověříme rychle a nezávazně.
Získáte záruku nejvyššího doplatku.
Vyberete-li odkup, získáte dodatečné peníze ihned.
Smlouvu podepíšeme na Vám vyhovujícím místě.
Dodatečné peníze získáte bez rizika ztráty již vyplaceného odškodnění.
Částku odškodnění zvýšíte beze ztráty času a nákladného soudního procesu.

Škody z dopravních nehod (Povinné ručení a Havarijní pojištění)

Rádi Vám pomůžeme

Bude Vás kontaktovat náš specialista.

Důležité informace

Kontakt

Salvum Odškodnění
420 737 188 182
kontakt@salvum-odskodneni.cz

Hrabinská 498/19
PSČ 737 01 Český Těšín
DIČ CZ05729092
IČO 05729092

© 2024 Salvum Odškodnění
Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním souborů cookies, v souladu s aktuálním nastavením prohlížeče.
Administrátor osobních údajů je společnost SALVUM ODŠKODNĚNÍ. Sídlo společnosti Český Těšín Hrabinská 498/19. PSČ 737 01 kontakt@salvum-odskodneni.cz V objednávkovém formuláři uvádíte svoje osobní údaje, které slouží pro účely telefonického kontaktování a dále pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení služeb. Zasláním e-mailu na adresu naší společnosti kontakt@salvum-odskodneni.cz máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Můžete nám taky volat na číslo +420 737 021 559 aneb odeslat dopis na adresu SALVUM ODŠKODNĚNÍ Český Těšín Hrabinská 498/19. PSČ 737 01.