Škody z dopravních nehod

Pojišťovny ne vždy provádějí likvidaci škod z dopravních nehod v souladu s právními předpisy a náležitou pečlivostí. Podle statistických údajů dokonce až devadesát procent osob poškozených při nehodách nedostane odškodnění v plné výši z povinného ručení viníka nebo havarijního pojištění. Kromě toho průzkum, který provedla v roce 2014 Komise pro finanční dohled, ukázal četná porušení týkající se včasného vyplacení odškodnění nebo neúplných informací.

Salvum dbá na to, aby řidičům poškozeným nehodou bylo přiznáno odškodnění, jaké jim náleží. Pomáháme v každé etapě uplatňování svých nároků po nehodě: v okamžiku nahlášení škody, po zamítnutém odvolání a po výplatě kráceného odškodnění. Zdarma ověřujeme správnost rozhodnutí vydaných pojistitelem, a činnosti, které mají za cíl získat zpět nezohledněnou část, provádíme formou odkupu odškodnění nebo soudní cestou. Řešení přizpůsobujeme konkrétnímu případu a očekáváním poškozeného.

Škody z dopravních nehod likvidujeme:

  • formou odkupu,
  • soudní cestou bez finančního vkladu,
  • soudní cestou s vlastním vkladem.

Krok za krokem

Krok 1

Kontaktujte nás telefonicky nebo e‑mailem.

Krok 2

Zašlete nám příslušné dokumenty: vyčíslení škody, rozhodnutí o přiznání odškodnění od pojistitele. Zanalyzujeme Váš případ a navrhneme možnosti spolupráce.

Krok 3

V závislosti na formě spolupráce dostanete peníze na ruku (odkup odškodnění) nebo teprve po vyhraném soudním procesu.

Krok 4

Vyberete-li odkup a likvidaci bez vlastního vkladu, nenesete žádné riziko a žádné náklady.

Vaše výhody

Vaše nahlášení ověříme rychle a nezávazně.

Získáte záruku nejvyššího doplatku.

Vyberete-li odkup, získáte dodatečné peníze ihned.

Smlouvu podepíšeme na Vám vyhovujícím místě.

Dodatečné peníze získáte bez rizika ztráty již vyplaceného odškodnění.

Částku odškodnění zvýšíte beze ztráty času a nákladného soudního procesu.

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla odeslána!
Děkujeme, že jste se na nás obrátili, budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
© 2019 Salvum